top of page

E

ע

בתי הכנסת האבודים

כבן לניצולת שואה, וכמי שעוסק בחיתוך מגזרות נייר, חפשתי דרך בה אוכל להנציח את הקהילות הרבות שנכחדו בשואה. בחרתי לשמר את זכרם של בתי כנסת שנהרסו, נשרפו ונחרבו, דווקא דרך אמנות גזירת הנייר שנמחתה אף היא כמעט לגמרי במהלך השואה. לפני מלחמת העולם השניה, עמדו על תילם למעלה ממאה בתי כנסת מעץ ברחבי מזרח אירופה. בתי כנסת אלו התאפיינו בצורתם היפה והייחודית, פאר יצירותיהם של אמנים ואומנים יהודיים מקומיים. למרבה המזל תועדו חלק מבתי כנסת אלו על ידי הפולנים שהבינו בחשיבות העצומה של האדריכלות הייחודית ואף הצהירו על עשרות מהם כמבנים לשימור. הנאצים שכבשו את מזרח אירופה, הקימו יחידות מיוחדות במטרה לשרוף ולהחריב את בתי הכנסת, היו אף מקרים נוראיים בהם שרפו את בתי הכנסת כשהמתפללים בתוכם. עם סופה של המלחמה לא נשאר שריד מאותם בתי הכנסת.

את מגזרות הנייר שלי בנושא בתי הכנסת האבודים אני מציג בתערוכות שונות. בפתיחת אחת התערוכות, ניגשה אלי אישה מבוגרת, כשדמעות בעיניה וסיפרה לי שבתור נערה צעירה זכתה להתפלל באחד מבתי הכנסת האלה. הדבר גרם להתרגשות רבה בקרב הנוכחים. לקחתי על עצמי לנסות דרך אמנות מגזרות הנייר להחזיר לחיים את ה"מקדש מעט" ולהזכיר לנו את בתי הכנסת והקהילות בתפארתם.

התמקדתי בפנים בתי הכנסת (החלל הפנימי, ארון הקודש, הבימה, ציורי הקיר והארכיטקטורה הפנימית) חלקם היו עשויים עץ וחלקם מבני אבן מרשימים. דוגמא לאחת מהיצירות שלי היא בית הכנסת של העיירה גומבין שבפולין. בית כנסת זה נבנה בשנת 1710 ושוחזר בשנת 1893. הבניין נדיר בצורתו המיוחדת והוכרז ע"י השלטונות הפולנים בין שתי מלחמות העולם כעל אתר היסטורי אמנותי. ארון הקודש הגבוה שהיה עשוי אף הוא מעץ, בן שלוש קומות, עוטר בפיתוחי עץ מרהיבים והכיל בתוכו עשרות ספרי תורה. בספטמבר 1939 הוא נשרף כליל על ידי הגרמנים. בית כנסת נוסף הוא בית הכנסת של קהילת זאבלודוב שליד ביאליסטוק, פולין, נבנה בשנת 1646 ונחשב לאחד מהמפוארים העשויים עץ בפולין. ארון הקודש והבימה היו עשויים עץ וגולפו בצורה אמנותית מופלאה.

כחלק מהמחקר והחיפוש אחר בתי הכנסת האבודים, אני מתמקד גם בסיפורי הקהילות והתרבות האדירה של אותם אנשים שחיו והתפללו באותם בתי הכנסת. במקרים בהם התצלומים לא היו מספיק ברורים הרשיתי לעצמי להשתמש בדמיוני ובתאורים של שורדי הקהילות בכדי להשלים את תמונת בית הכנסת. במהלך הגזירה החלטתי לשמור את החלקים הנושרים מהנייר ולצרף אותם כחלק מהיצירה שכן הם מסמלים עבורי את החורבן.

bottom of page